Zasady rezerwacji

 • Rezerwację można dokonać poprzez internet (on-line na stronie https://book-willaweneda.otelms.com/ oraz na portalu booking.com, wysyłając wiadomość e-mail na adres willa.weneda@wp.pl, dzwoniąc na nr telefonu 58 668-47-97 lub osobiście w obiekcie.
 • *Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Zadatek jest bezzwrotny i stanowi cenę pierwszej doby pobytu w pensjonacie. Jest to zabezpieczenie pensjonatu przed ewentualną rezygnacją przez gościa z rezerwacji, z przyczyn niezależnych od  Willi Weneda.

  * zasady te nie dotyczą rezerwacji na portalu BOOKING.COM

Zasady odwołania rezerwacji dokonanych na portalu BOOKING.COM

Zwrotna – 3 dni

 • Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 3 dni przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony ceną pierwszej nocy w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 3 dni przed przyjazdem.
 • Przedpłata nie jest wymagana.

Bezzwrotna

 • Gość nie może odwołać rezerwacji bezpłatnie, ale otrzymuje świetną cenę. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.

UWAGA: Goście rezerwujący pobyt w Willi Weneda przez BOOKING.com wszelkie możliwe zmiany dotyczące rezerwacji muszą realizować również za pośrednictwem portalu.

Zameldowanie od 14:00 do 22:00 (UWAGA: NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMELDOWANIA PO 22:00)
Wymeldowanie DO GODZ. 11:00
(w przypadku wyjazdu w godzinach nocnych prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją).

 Regulamin  Willi Weneda

 1. Podczas zameldowania Gość Willi zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w Willi jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pokój w Willi Weneda wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.
 5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Willa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Jeśli dysponujemy wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu na ½ doby.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8:00 do 22:00.
 10. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Willi Weneda nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług gościom, którzy naruszają tą zasadę.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Willi powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. 
 12. Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Willa ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Willa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego
 14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 15.  Gość ponosi odpowiedzialność za zgubienie kluczy wraz z chipem do nich przytwierdzonym. Gość hotelowy, który zgubi lub nie odda klucza wraz z chipem zostanie obciążony opłatą 70 zł.
 16.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek oraz innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. Palenie papierosów w pokojach oraz wewnątrz całego obiektu jest surowo zabronione. Zakaz palenia nie obejmuje tarasów i ogródka.
 18. W momencie przerwania pobytu gościa z przyczyn niezależnych od Willi Weneda, we wcześniejszym terminie niż zakładała rezerwacja, Willa zastrzega sobie prawo do niezwrócenia zapłaty dla gościa za niewykorzystane dni pobytu.
 19. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 20. Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych napraw urządzeń  odbywa się na życzenie oraz podczas nieobecności gościa.
 21. Willa nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt, dlatego też zabrania się wprowadzanie zwierząt na teren obiektu.
 22. Każdy Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Willa Weneda z siedzibą pod adresem 81-543 Gdynia, ul. Światowida 14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Willi Weneda, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Willę Weneda. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi Weneda.
 24. Willa Weneda  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Willi lub innych osób przebywających w Willi, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Willi.
 25. W związku z wchodzącą w życie ustawą RODO z Dnia 25.05.2018 INFORMUJEMY Państwa, że dane, które przetwarzamy w Willi Weneda są chronione prawem, procedury z tym związane są przez personel Willi Weneda  respektowane i traktowane z należytą starannością pod rygorem prawa.